Page 2 - Bản Tin ULTREYA Tháng 06, 2021
P. 2

Phong Trào Cursillo
           Ngành Việt Nam - Giáo Phận Orange, CA
            Bản Tin ULTREYA Tháng 06, 2021


    VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH              NỘI DUNG

        Địa Chỉ Liên Lạc:     04. Lá Thư VPĐH
        11262 Bixler Dr
      Garden Grove, CA 92840           Phanxicô Xaviê Hoàng Liên
         Linh Hướng        6. Yêu Thương & Phục Vụ Như Mẹ Thánh
       Lm. Giuse Nguyễn Thái
       Phụ Tá Linh Hướng                Mẹ Thánh Têrêsa
     Lm. Phêrô Nguyễn Thành Tài
         Chủ Tịch         07. Yêu Thương và Phục Vụ
      Phanxicô Xaviê Hoàng Liên
      Điện Thoại: (714) 251- 0483               Hồng Ân
          Thư Ký
       Maria Phạm Anh Thư      15. Tâm Tình Trường Lãnh Đạo
      Điện Thoại: (714) 791- 4539
         Thủ Quỹ                Maria Nguyễn Thị Long
      Theresa Hoàng Trần Hạnh
     Điện Thoại: (714) 277 – 0798  20. Phân Ưu và Cầu Nguyện
       Khối Tiền Cursillo
      Phêrô Nguyễn Hồng Phúc     21. Thông Báo Tin Tức
     Điện Thoại: (714) 800 - 9433
        Khối Ba Ngày        22. Palanca
         Lucia Dương
      Điện Thoại: (714) 710 -1170          23. Niên Liễm
       Khối Hậu Cursillo
        Phêrô Vũ Thành       24. Chủ Đề Sinh Hoạt P/T Cursillo
      Điện Thoại: (714) 837-3754
       Trường Lãnh Đạo       25. Sinh Hoạt Liên Nhóm
      Maria Nguyễn Thị Long
      Điện Thoại: (714) 612-1607   26. Họp Trường Lãnh Đạo
       PT/Trường Lãnh Đạo
      Martino Nguyễn Văn Mỹ
      Điện Thoại: (714) 454 -5718
        Khối Palanca
       Đa Minh Đỗ Đức Lợi
     Điện Thoại: (714) 615 - 8099
       Khối Truyền Thông
      Marianna Vũ Mộng Mơ
      Điện Thoại: (518) 428-0718

   Thực Hiện: Khối Truyền Thông với sự
   cộng tác và đóng góp của các thành viên
      trong Phong Trào Cursillo
    Giữ bản quyền (Copyright reserved)
                       Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
   1   2   3   4   5   6   7