Page 4 - Bản Tin ULTREYA Tháng 06, 2021
P. 4

Lá Thư VPĐH
              ● Phanxicô Xaviê Hoàng Liên ●       YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ


     Ngày nay, hai chữ Phục Vụ không có gì xa lạ với mọi người, đặc biệt là với
  những Cursillista trong PT. Đi kèm với những mức độ phục vụ sang trọng là chi
  phí càng cao. Trong khi đó, Chúa Giêsu muốn mỗi người Cursillista có tinh thần
  phục vụ vô vị lợi, phục vụ vì danh Chúa. Giữa những bận rộn của bổn phận và
  công việc, làm sao có cơ hội phục vụ mọi người như Chúa mời gọi.
     Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa không đòi hỏi điều gì quá khả năng của chúng
  ta. Với tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu, chúng ta vẫn có thể chu toàn việc bổn
  phận với một thái độ mới mẻ: làm mọi việc cách chu đáo, hết mình không chỉ vì
  tiền lương nhưng để người khác được xử dụng những thành quả tốt nhất từ công
  việc của chúng ta.
     Chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc với người khác không chỉ vì công việc mà còn vì
  biết rằng họ là hình ảnh của Chúa. Qua những cử chỉ yêu thương, thái độ thân
  thiện, cách làm việc tận tụy, chăm chỉ, mọi người sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ
  của Chúa Kitô.
     Sự phục vụ không đơn thuần là làm việc này việc kia, nhưng trên hết là để nên


    Bản Tin Ultreya Tháng 06 - 2021___________________www.vietcursillo.org ____________________Trang 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9