Page 5 - Bản Tin ULTREYA Tháng 06, 2021
P. 5

giống Chúa Giêsu. Sự phục vụ không chỉ diễn ra trong vài ngày, vài tháng, vài
   năm; nhưng là cả cuộc đời. Để sống theo gương phục vụ của Chúa Giêsu, chúng
   ta phải trãi qua nhiều gian nan vất vã, nhiều hy sinh, thậm chí đến mức hiến dâng
   mạng sống của mình.
     Phong Trào Cursillo Ngành VN tại GP trong tiến trình tìm kiếm và mời gọi
   nhiều nhân sự thay thế cho các Trưởng Khối, Trưởng các Ban Ngành đã đáo hạn.
   Việc tuyển chọn và mời gọi trong giai đoạn Covid-19 thật nhiêu khê và gặp
   nhiều trở ngại. Quan niệm phục vụ là theo gương của Thầy Chí Thánh, VPĐH
   ước mong có nhiều cánh tay, nhiều khối óc, nhiều đóng góp, để PT Cursillo
   Ngành VN tại GP trong nhiệm kỳ mới sẽ khởi sắc, kết hợp được nhiều thành
   phần trẻ, nhất là kiện toàn sinh hoạt tại các Liên Nhóm và các Nhóm Nhỏ.

     Cũng trong chủ đề: Yêu Thương và Phục Vụ. Cộng đồng Cursillo Ngành VN
   tại GP chân thành cám ơn và tri ân cha Linh Hướng Giuse Nguyễn Thái, sau gần
   11 năm phục vụ  PT với bao nhiêu hy sinh, lo lắng cùng với những cố gắng
   không ngừng nghỉ xây dựng cho PT có bộ mặt tươi sáng như hiện nay. Cha đã
   phục vụ cho PT theo gương của Thầy Chí Thánh, quên mình, tận tụy, thậm chí đã
   hiến dâng tất cả cho PT. Dù không còn là Linh Hướng của PT, xin Cha tiếp tục
   đồng hành và cầu nguyện để PT Cursillo Ngành VN luôn canh tân đổi mới và
   tiến bước theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh.


                 Xin ñoùn ñoïc

               Baûn Tin ULTREYA

            Số tháng 7 &8 , 2021 với chủ đề
    Đầy Thánh Thần: Người Cursillista Mang Tin Mừng Đến Anh Chị Em

                  Mt 13: 24-33

         Bản Tin ULTREYA sẽ phát hành vào Chúa Nhật

   thứ nhất mỗi tháng, xin Quý Cha và Quý Anh Chị Cursillistas gửi bài về
         Khối Truyền Thông trước ngày 20 mỗi tháng.
               Xin liên lạc về địa chỉ:
              vumongmo@yahoo.com
    Bản Tin Ultreya Tháng 06 - 2021___________________www.vietcursillo.org_____________________Trang 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10