Page 8 - Bản Tin ULTREYA Tháng 06, 2021
P. 8

tôi muốn giới thiệu với quý anh chị một gương phục vụ tha nhân theo đúng Tin
   Mừng trên đây. Đó là gương phục vụ của Dr. Rupert Neudeck, người đã cứu
   11.300 người Việt trên biển Đông.
   Gương phục vụ: Dr. Rupert Neudeck, người đã cứu 11.300 người Việt trên
   biển Đông
   Vào ngày tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 năm nay, 2021, một người bạn gửi
   cho tôi một bài viết của tác gỉa Nguyễn Hữu Huấn để tưởng nhớ một ân nhân của
   dân tỵ nạn: Dr. Rupert Neudeck, người đã cứu 11.300 người Việt trên biển Đông
   (2). Trong bài này, tác giả tự cho mình là người may mắn – có thể nói là được
   diễm phúc – lần đầu tiên được hội ngộ với Dr. Rupert Neudeck vào tháng 4 năm
   1980, khi ông dẫn đầu phái đoàn của Ủy Ban Cap Anamur đến trại tỵ nạn Singa-
   pore thăm các thuyền nhân tỵ nạn VN được tàu Cap Anamur của ông cứu vớt. Từ
   hôm đó cho đến ngày ông Rupert lìa đời, trong 34 năm tác giả được tháp tùng
   ông và cùng với ủy ban Cap Anamur và Hội Mũ Xanh (cả hai đều do ông sáng
   lập) trong các công tác thiện nguyện cứu người vượt biển ở Biển Đông và các nơi
   khác. Tác giả trở thành một cộng sự viên đắc lực của ông và là một người bạn
   thân thiết của gia đình ông, và nhờ thế tác giả hiểu rõ thân thế, sự nghiệp, lối sống
   và cá tính cũng như các hoài bão của ông.

   Đọc xong bài viết khá dài về cuộc đời ông Rupert, tôi cảm thấy ông qủa là một
   gương sáng về yêu thương và phục vụ tha nhân theo đúng tinh thần Kitô-giáo.
   Nên tôi xin tóm lược vài đoạn sau đây viết về công cuộc cứu vớt dân tỵ nạn Viêt
   Nam của ông như một lời cám ơn chân thành xuất phát từ đáy lòng của một con
   dân Việt đối với một người, tuy không phải là đồng bào của tôi nhưng đã thương
   yêu và cứu vớt các thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn tại Đức. Các tựa đề in đậm dưới
   đây là do tôi tự đặt để người đọc dễ theo dõi, và danh xưng “chúng tôi” hoặc
   “tôi” trong các trích đoạn sau đây là tác giả Nguyễn Hữu Huấn.
       Dr. Rupert Neudeck, người đã cứu 11.300 người Việt trên biển
    Bản Tin Ultreya Tháng 06 - 2021___________________www.vietcursillo.org_____________________Trang 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13