Page 9 - Bản Tin ULTREYA Tháng 06, 2021
P. 9

Niềm tin KItô-giáo thúc đẩy ông cứu vớt thuyền nhân
     Dr. Neudeck có một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa với lòng nhân hậu cứu
  độ tha nhân, bất chấp bất cứ sự chống đối hay nghịch cảnh nào, kể cả luật lệ thế
  gian. Suốt cuộc đời hành sự nhân đạo cứu người của ông đều được phát xuất từ
  tinh thần bác ái Thiên Chúa Giáo qua dụ ngôn Người Samaria Nhân Hậu trong
  Thánh Kinh, cộng với ý tưởng nhân bản qua lời của Albert Camus: “Con người
  không phải xấu hổ khi mình đang được hưởng hạnh phúc, nhưng họ sẽ phải xấu
  hổ khi chỉ biết giữ lấy hạnh phúc đó cho riêng mình.”
     Ông sáng lập Ủy Ban Cap Anamur và Hội Mũ Xanh và cùng với một số thiện
  nguyện viên khác đã dùng con tầu Cap Anamur đi cứu vớt biết bao người tỵ nạn
  trên khắp thế giới bao gồm cả các thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam
                  Con tầu Cap Anamur II cứu vớt người vượt biển.  Chấp nhận bị chống đối và thử thách gian nan để cứu người tỵ nạn
     Trong suốt quá trình cứu vớt thuyền nhân tỵ nạn VN từ năm 1979 đến năm
  1988, Dr. Rupert Neudeck là người đứng mũi chịu sào trước những chống đối
  mãnh liệt của hầu hết các chính trị gia trong chính quyền Đức thời đó.

     Ông chỉ trích thẳng thừng chế độ quan liêu cứng ngắc của chính quyền Đức và

    Bản Tin Ultreya Tháng 06 - 2021___________________www.vietcursillo.org_____________________Trang 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14