TuSach-Logo    TỦ SÁCH CURSILLO

Văn Phòng Điều Hành hiện có một số sách bằng tiếng Việt, cùng một số sách và tài liệu bằng Anh ngữ do VPĐH Trung Ương Hoa Kỳ phát hành. Xin liên lạc với Anh Đặng Quốc Sử, theo địa chỉ và số điện thoại dưới đây:

1094 El Camino Dr.,
Costa Mesa CA 92626
(714) 662-6981

Xin Quý Anh Chị và VPĐH các nơi đặt mua nơi anh Sử. Quý Anh Chị thuộc các VPĐH ở xa, khi đặt mua nhiều, xin hỏi giá đặc biệt. Chi phiếu hoặc ngân phiếu gửi cho VPĐH, xin ghi trả cho Chị Theresa Hoàng Trần Hạnh.

TÀI LIỆU PHONG TRÀO CURSILLO
VPĐH Trung Ương phát hành, và phổ biến:

Tìm Hiểu Phong Trào Cursillo

$2.00

Cẩm Nang Người Bảo Trợ

$2.00

Sách Chỉ Nam Cursillo

$5.00

Leader's Manual (new)

$15.00

Những Tư Tưởng Căn Bản

$10.00

Questions and Problems

$8.50

The Group Reunion

$5.50

Lower your Net

$6.00

Fundamental Ideas

$8.50

Origins & Development of Cursillo

$6.00

The How and the Why

$2.50

Let’s Keep It Simple

$2.50

Pilgrim’s Guide (new edition)

$3.00

General Commentaries / 3-Day Talks

$12.00

Spiritual Director’s Manual

$7.50

Postcursillo, Group Reunion & Ultreya

$1.00

Our Fourth Day   (Ngày Thứ Tư)

$4.00

Cursillo Yesterday and Today

$3.00

The Pre-Cursillo

$2.50

How to Program a School of Leaders

$2.50

 

www.xxxfuckvideofree.com

 Thánh Kinh Công Giáo 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

TanUoc115

Sách Giáo Lý Công Giáo
TGP Sài gòn, 1993

SGLCG

Cẩm Nang Lãnh Đạo 
 Phong Trào Cursillo

CamNangLanhDao