Chủ Đề Sinh Hoạt

Chủ Đề Sinh Hoạt Tháng 9, 2022

(Ngày 28 và 29 tháng 8, năm 2021) Cùng Mẹ Maria, người Cursillista bước đi với Thần Khí Trích thơ Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Galata (6:1-11) 1 Hỡi anh em, ví thử có ai mắc phải tội nào, thì anh em, những người được thần khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người
Read More

“Mỗi quân nhân một Tân Ước”. Cha an ủi khích lệ tôi lên đường bình an. Tôi gói Bánh Thánh bằng giấy kiếng trắng và đặt trong quyển Phúc Âm. Đó là hành trang của tôi mang theo cho hành trình 13 năm tù tội. Hành trang quý giá này đã cho tôi thấy Chúa
Read More

Trong buổi Đại Ultreya mừng kỷ niệm 40 năm thành lập PT Cursillo vào ngày 21-8 vừa qua, PT chọn chủ đề “Hành Trình Về Nguồn”. Trong tháng 9 này, PT lại chọn đề tài sinh họat là “Sống Kiên Trung Đặc Sủng Cursillo”. Theo ý tôi hiểu, PT muốn nhắc nhở những người Cursillista
Read More