DonGioiThieuTroTa

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH
PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM - GIÁO PHẬN ORANGE

PHIẾU GHI DANH TRỢ TÁ

Dòng Ngôi Lời : 11316 Cypress Ave, Riverside, CA 92505

 

Khóa
Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo:
_
Trong khóa học này, tôi xin tình nguyện phục vụ:
 

Ngoài ra, tôi xin cam kết:

 • Tham dự 2 buổi học hỏi về KỸ THUẬT TIẾP XÚC CÁ NHÂN và 5 TUẦN TĨNH TÂM theo chương trình được VPĐH phổ biến.
 • Tham dự các sinh hoạt chung và ở lại Retreat Center trong suốt thời gian trợ tá 3 ngày.
 • Chấp nhận những hướng dẫn của Ban Điều Hành khóa học.
 • Phiếu Ghi Danh Trợ Tá xin nộp lại cho K3N tại Trường Lãnh Đạo.
  Hoăc gửi về: Vũ Đăng Quang
 • 11691 Glen Cove Dr Garden Grove, CA 92843 Hay gởi qua Email: khoi3ngay.vietcursillo.oc@gmail.com ; Tel: (657)-377-8740
 • Lệ phí $200 đóng cho các Anh/Chị Trưởng Ban trong tuần tĩnh tâm đầu tiên.
 • Chi phiếu viết trả cho Chị Thủ Quỹ Phong Trào: Lisa Bùi– – Tel: (714) 454-3492
 • Hạn chót nhận đơn trợ tá: thứ Hai ngày 28 tháng 2 năm 2023.

TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN TRỢ TÁ

Tiêu chuẩn tuyển chọn trợ tá cho Khóa Ba Ngày được ấn định theo thứ tự ưu tiên sau đây :

 1. Các Cursillista thường xuyên sinh hoạt Trường Lãnh Đạo và Hội Nhóm & Ultreya.
 2. Các Cursillista thường xuyên sinh hoạt Hội Nhóm & Ultreya.
 3. Các Cursillista được mời theo nhu cầu khóa học.

NHỮNG TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG

Họ cùng nhau học hỏi và có niềm xác tín sâu xa. Họ chuẩn bị cẩn thận và trông cậy vào sự phò trợ của Thiên Chúa. Họ thống nhất trong mọi quyết đoán và ý chí. Họ hy sinh, cầu nguyện và hãm mình. Họ đã làm cho các khóa viên phải thốt lên như dân chúng xưa kia đã nói về Giáo Hội, “Hãy nhìn xem, kìa họ yêu thương nhau dường nào!”

NTTNT 252: Nếu không có sự cộng tác của Chúa Thánh Linh thì chẳng có truyền giáo.” Thái độ căn bản nhất của người đi rao giảng phải là người biết quỳ xuống, có lòng khiêm nhường sâu xa, nhận biết mình chỉ là một công cụ để Chúa Thánh Linh tuỳ ý sử dụng. Một người đi rao giảng cần phải “cầu nguyện liên lỉ cùng Chúa Thánh Thần với tất cả niềm tin và sốt sắng, biết phó dâng mình cho Người dẫn dắt, xem Người như là tác giả chính của mọi dự tính, mọi ý kiến, và mọi công trình truyền bá Phúc Âm.”

NTTNT 253: Những ai sinh hoạt tích cực trong Khóa Học, dù ít dù nhiều, cũng không đòi hỏi gì hơn là trở nên công cụ trong tay Chúa Thánh Thần.

NTTNT 255: Chứng nhân - Đây là một từ ngữ then chốt. Chứng nhân bằng lời nói và bằng đời sống. Khóa Ba Ngày có dụng ý làm sáng tỏ toàn thể đời sống bằng ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh. Lời nói và đời sống cùng đi đôi với nhau, trong sự nhịp nhàng tuyệt đối. Lời nói là công cụ để diễn tả đời sống. Đời sống thể hiện lời nói, nhờ đó mà lời nói được nên trong sáng. Vì thế mà Đức Giêsu còn được gọi là Ngôi Lời phục sinh và tuyên tín.

NTTNT 262: Lời nói của người đi rao giảng Tin Mừng trong Khóa Cursillo cẦn phải xuất phát từ chính cuộc sống, từ sự chân thành, lòng tự tin, từ những giá trị, lòng dũng cảm, sự trong sáng và niềm hân hoan.

NTTNT 267: Người trợ tá không thể là những cá nhân riêng rẽ; vì để cho chứng tá của họ được đích thực, họ phải có tinh thần cộng đồng.

NTTNT 295: Trước khi giúp Khóa, mỗi trợ tá cần phải được đào luyện dài hạn thích nghi tại Trường Lãnh Đạo; theo nguyên tắc, dĩ nhiên có những trường hợp ngoại lệ, chỉ có thành viên của Trường Lãnh Đạo mới được mời gọi để làm trợ tá Khóa Ba Ngày.

NTTNT 314: Khóa Ba Ngày là một kinh nghiệm sống chia sẻ, nghĩa là người trợ tá phải “cởi mở như những người bạn mà không cần phải trực tiếp hay gián tiếp tìm hiểu về tình trạng tâm linh của khóa viên. Tình bạn chân thật là con đường duy nhất đưa đến sự cởi mở đích thật và đối thoại hữu hiệu. Ở đây, kỹ thuật chỉ là một sự hòa hợp giữa hoàn cảnh, sự tế nhị, khéo léo và tinh thần tông đồ.