banner-2.jpg


Trưởng Khối
Đaminh Vũ Đăng Quang
Khóa 337, 1999
Marrywood Center, Ca USA
(657) 377-8740

Khóa Cursillo 2024

Rollista Khóa 2024

Lịch Tiếp Xúc Cá Nhân và Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm Trợ Tá Khóa 709 & 710

Danh Sách Trợ Tá Khóa Nữ & Nam #709/#710-2024

Xin chào và cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm trang nhà của Khối Ba Ngày. 

 

Khối 3 Ngày là gi?

          Khối  Tổ Chức Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần , gọi tắt là Khối 3 Ngày,  là một thành phần của Văn Phòng Điều Hành Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam thuộc Giáo Phận Orange, tiểu bang California,  Hoa Kỳ. Khối 3 Ngày  được điều hành bởi Trưởng Khối  và 2 Phụ Tá Trưởng khối như sau :

Anh Vũ Đăng Quang, Trưởng Khối.

Hai chị Phụ Tá Trưởng Khối:  chị Têrêsa Trần Mỹ và chị Maria Hoàng Kim.

 

Trách Nhiệm của Khóa Ba Ngày là gỉ?

Khóa 3 Ngày  có trách nhiệm tổ chức một khóa học kéo dài ba ngày nhằm giúp các tham dự viên hiểu biết đặc sủng  Cursillo là rao truyền sứ điệp “Thiên Chúa qua Đức Giêsu  yêu thương chúng ta “; nhờ cảm nhận tình bạn thân mật với Chúa, chúng ta có được sức mạnh đồng cảm từ Chúa Thánh Thần, để dễ dàng xử sự nhân bản, thương xót tha nhân như chính mình, đó chính là nhờ chúng ta đang tập sống  tình bạn hữu chân thành với Đức Kitô qua phương pháp Cursillo và áp dụng hằng ngày nơi các môi trường sống là gia đình, trường học, giáo hội, sở làm, xã hội…. Một cách vắn tắt, Khóa Cursillo có trách nhiệm giúp tham dự viên có được ba cuộc gặp gỡ: chính mình, Chúa Kitô, và tha nhân; từ đó mọi người đều nhận biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta và chúng ta cũng yêu mến tha nhân như chính mình.

          Vì thế chỉ những người sống Ba Ngày trong khóa học cursillo mới hiểu thế nào là Cursillo, hay nói cách khác: phải sống Cursillo trong Ba ngày huấn luyện này, mới hiểu thế nào là sống Cursillo.

Khối Tổ chức Khóa Học Cursillo Ba Ngày do đó đóng vài trò quan trong. Phương pháp tổ chức Khóa học này bao gồm:

 

Vai trò, Công việc của K3N là gỉ?

Trách nhiệm K3N trên đây là kết quả một tổng hợp:

a)     Tìm kiếm địa điểm tổ chức: nơi ăn, chốn ở trong ba ngày, vệ sinh, y tế, và đầy đủ phương tiện học tập cũng như cho nhu cầu cá nhân và tập thể. 

b)    Khóa học Nam riêng biệt với khóa Nữ; và cần hai đội ngũ phục vụ (Ks Nam, KS Nữ khác nhau  – gọi là trợ tá Khóa học là người đã tham dự một khóa học và là thành viên TLĐ) .

c)     Về lãnh vực tâm linh: có một linh hướng Khóa Học, với sự phụ tá của một linh mục cursillista hay của một tu sĩ nam (cho Khóa Nam) hay nữ (cho Khóa Nữ) chăm lo các thánh lễ, chầu thánh thể, hay  bí tích giải tội khi khóa sinh có nhu cầu; trong ba ngày, mỗi khóa sinh có thời giờ suy gẫm để  biết mình, biết  Chúa và biết tha nhân.

 

d.     Phương pháp sư phạm:

a.      học viên được chia thành những nhóm nhỏ, cùng lứa tuổi (gọi là decuria); Khóa sinh được nghe 15 bài giáo lý cơ bản (gọi là Rollos) truyền đạt cho khóa sinh; người truyền đạt phải có kinh nghiệm sống chứng nhân của bài rollo thì gọi là rollista. Có 5 bài Rollos dành cho  Linh Mục hay tu sĩ trình bày;  có 10 rollos khác  dành cho giáo dân chia sẻ;  khóa sinh lắng nghe (30 phút) rồi cùng nhóm (Decuria) thảo luận và vẽ tranh; buổi tối có buổi ôn tập.

b.     K3N mời trợ tá tham gia Khóa Học Cursillo với sự chấp thuận của VPDH:

a.      K3N có trách nhiệm tuyển chọn và huấn luyện trợ tá nắm vững kỹ thuật để sống đúng tinh thần Khóa Ba Ngày đề ra.

b.     K3N kiểm soát toàn bộ địa điểm tổ chức, huấn luyện các trợ tá, rollistas cho một khóa học với sự trợ giúp của Trường Lãnh Đạo.

c.      Nói chung, tất cả những gì liên quan đến phục vụ Khóa sinh  cho một Khóa Học Cursillo đều thuộc trách nhiệm của Khóa Ba Ngày.

 

Khóa Cursillo là gì?

           Chúng ta không thể định nghĩa “Khóa Cursillo là gì?” nếu bạn chưa sống một khóa Cursillo. Nhờ sống Cursillo, bạn sẽ có một kinh nghiệm sống tình bạn chân thật giữa anh em đồng loại để rồi ra mới thấu hiểu tình yêu Thiên Chúa là gì. Vâng, Thiên Chúa là Tình yêu; con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đấng yêu thương và chết cho chúng ta, mà qua Ba ngày học Cursillo, Bạn sẽ khám phá món quà vô cùng tuyệt vời: Chúa Giesu đang thực sự ở giữa bạn hữu chúng ta, chăm sóc chúng ta, an ủi, nâng đỡ chúng ta, chỉ bởi vì,  trong Khóa 3 ngày chúng ta đã được gặp chính mình, gặp được Chúa Giêsu Tình Yêu, và ta lại gặp được tha nhân chân thành thông cảm với ta như thể TÌNH BẠN thủy chung của Chúa Giêsu chí thánh, đấng cứu chuộc chúng ta.

 

LÀM BẠN, LÀ BẠN VÀ MANG BẠN ĐẾN VỚI THẦY CHÍ THÁNH GIÊSU !

Ban Điều Hành bắt đầu Chuẩn Bị Khóa #692 & #693

    Hình Ảnh Họp Đúc Kết Khoá Năm 2023

Phụ Tá
Têrêsa Trần Mỹ Linh
Khóa 532, 2011
Marrywood Center, Ca USA

Phụ Tá
Maria Hoàng Kim
Khóa 564, 2013
Marrywood Center, Ca USA