banner-2.jpg

Khối Palanca Cursillo

Phạm Minh Chi
Khối Palanca 

“Thầy là cây nho, các con là cành.  Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được.”  Gioan 15,5

 

Khối Palanca, một khối được thiết lập theo nhu cầu của PT Cursillo GP Orange vào năm 2010 nhằm phục vụ hữu hiệu cho các khóa Ba Ngày tại Giáo Phận Orange, tại Hoa Kỳ và Thế giới.

 

Vậy Palanca là gì?  Palanca cần thiết như thế nào cho phong trào Cursillo?  Nhiệm vụ của khối Palanca ra sao?  

Một công thức ngắn gọn: (Palanca = cầu nguyện + hy sinh + việc  làm bác ái)

Hẳn chúng ta đều biết Ơn Chúa là yếu tố đầu tiên trong tất cả mọi sinh hoạt của phong trào Cursillo.  Muốn có Ơn Chúa thì phải cầu nguyện.  Nhưng chỉ cầu nguyện không thôi thì chưa đủ,   phải có những  sự hy sinh, hãm mình và những việc làm bác ái  mới chứng tỏ được lòng thành của mình hướng về những người, những điều mình đang cầu nguyện cho.

Palanca giữ một vị thế siêu việt trong Sách Lược của phong trào Giáo Phận, không phải chỉ trong khóa ba ngày, mà trong cả ba giai đoạn: Tiền Cursillo, Khóa Ba Ngày và Hậu Cursillo; Palanca còn là nhiệt kế đo lường tinh thần tông đồ của các Cursillistas.

 

Thật vậy, khối Palanca có nhiệm vụ chính là cầu nguyện cho các cursillistas trong tiến trình “kết bạn là bạn” được thành công, nhất là những người đang xa cách Chúa để mời gọi họ trở nên khóa sinh cho các khóa Cursillo ba ngày trong giáo phận Orange cũng như trên toàn quốc và toàn thế giới.  Ngoài ra, việc làm Palanca còn nhắm vào việc cầu nguyện cho các khóa sinh và khóa ba ngày cuối tuần đang diễn tiến; sau cùng các Cursillistas còn được khuyến khích làm Palanca cầu nguyện cho anh chị em phong trào GP Orange sống trung kiên đặc sủng Cursillo, trong đó có Cha linh hướng, Cha phụ tá linh hướng, các Thầy.  Palanca còn được thực hiện để cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, sự hiệp nhất của giáo hội và dĩ nhiên không quên cầu nguyện cho các Cursillistas đã qua đời. Tóm lại, Palanca thường được thực hiện mỗi ngày trong đời sống người Cursillista.  

Vì thế, mỗi cuối tháng Khối Palanca tổng kết tất cả Palanca của các liên nhóm.  Tổng số Palanca này được dùng cho khóa ba ngày của phong trào Cursillo của giáo phận Orange, của toàn quốc, và của toàn thế giới.  

Tại GP Orange, Khối Palanca được VPĐH ủy thác việc tổ chức những buổi tĩnh tâm nhằm giúp cho các cursillistas có cơ hội gặp gỡ Chúa qua đó giữ được mối liên hệ mật thiết với Ngài.  Những buổi tĩnh tâm thường được tổ chức vào những dịp lễ lớn trong năm như mùa chay và mùa vọng.  

Vậy xin quý anh chị hãy tiếp tục làm Palanca cho nhau, kể cả những anh chị mới dự khóa.  Xin đừng nghĩ rằng mình còn qúa mới, đâu dám làm Palanca cho những anh chị đi trước. Cứ thử thực hiện đi, làm Palanca cho ngưòi Bảo Trợ, cho các Trợ Tá, cho các bạn cùng khóa v.v… nhất là  cho các khóa ba ngày cuối tuần trên toàn thế giới (tuần nào cũng có) rồi xem ơn Chúa sẽ tác động trên các anh chị đó như thế nào? 

                                                                                                            

 

De Colores!

 

Natalia Phạm Minh Chi

Trưởng Khối Palanca