banner-2.jpg

Khối Tiền Cursillo

Như Một Lời Mời Gọi
 • Để trở nên một người tín hữu luôn hiểu biểt về Thiên Chúa và giáo hội;
 • Để trở nên một người tín hữu năng động nơi trần thế;
 • Để đặt Chúa Giê-su vào trung tâm điểm đời sống.

Cursillo Flyer

Giới Thiệu Cursillo

 

Lịch Thăm Sinh Hoạt Liên Nhóm

Phong trào Cursillo bao gồm ba giai đoạn, Tiền Cursillo, Khóa Cursillo cuối tuần, và Hậu Cursillo. Ba giai đoạn này tạo thành một cơ cấu duy nhất, có liên hệ mật thiết với nhau, hổ trợ cho nhau và cùng quan trọng như nhau. Tiền Cursillo tạo ra các Khóa Cursillo cuối tuần. Khóa Cursillo tạo ra Hậu Cursillo, và Hậu Cursillo lại tạo ra Tiền Cursillo. Bất cứ những đáp ứng không thích hợp của một trong ba giai đoạn sẽ có thể làm tan rã Phong Trào Cursillo trong Giáo Phận.

Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn của phong trào Cursillo Trong giai đoạn này, phong trào Cursillo tập trung vào việc nghiên cứu về môi trường và tìm kiếm những người có ảnh hưởng trong những môi trường đó. Tiền Cursillo cũng chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị cho những ứng viên sẽ tham dự Khóa Cursillo cuối tuần, với một cái nhìn hướng tới một cuộc sống lâu dài đặc sủng Cursillo trong giai đoạn Hậu Cursillo.

Sách lược trong giai đoạn tiền Cursillo bao gồm những điều chính yếu sau đây:

 1. Nghiên cứu và chọn lựa môi trường: Nghiên cứu và chọn lựa các môi trường cần thiết và ưu tiên trong việc Phúc Âm hóa môi trường, nhằm giúp cho Phong trào Cursillo có thể đạt được mục đích của Phong trào trong Giáo Hội nơi thực tại trần thế.
 2. Tìm kiếm và tuyển chọn ứng viên: Tìm kiếm và chọn lựa các ứng viên có tiềm năng trong các môi trường đã được nghiên cứu, để việc Phúc Âm hóa môi trường được thể hiện qua những người được tuyển chọn một cách có hiệu quả nhất. Những ứng viên được tuyển chọn cần có những khả năng sau đây:
  1. Sẳn sàng mở lòng để đón nhận và đáp trả sứ điệp Phúc Âm;
  2. Cam kết yêu Thiên Chúa, yêu chính mình, và yêu tha nhân;
  3. Khám phá ra năng khiếu và tiềm lực của họ với một cái nhìn hướng tới phục vụ cộng đồng;
  4. Ở trong tình trạng trong sạch hoặc có thể trở nên trong sạch; có khả năng sống trong ân sủng (bằng phương tiện tiếp nhận các Bí Tích)
  5. Một thái độ tăng tiến sự hoán cải.
 3. Chuẩn bị cho ứng viên: Chuẩn bị cho ứng viên để họ có thể sẳng sàng tham dự Khóa Cursillo cuối tuần, với một cái nhìn hướng về Hậu Cursillo, thông qua chứng nhân đời sống Ngày Thứ Tư của cộng đồng Cursillo. Việc chuẩn bị phải được thực hiện bằng phương tiện tình bạn chân thành thông qua tiếp xúc cá nhân. Việc chuẩn bị cho ứng viên trước khi tham dự Khoá Cursillo là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết vì sự chuyển hóa của một ứng viên không thể hoàn tất được một lần trong khoá học ba ngày, mà sự chuyển hóa đó phải được bắt đầu ngay từ trong giai đoạn Tiền Cursillo, tiếp nối trong Khóa Cursillo, và tăng trưởng trong giai đoạn Hậu Cursillo. Công việc chuẩn bị cho mỗi ứng viên đều do Người Bảo Trợ hay Nhóm Bảo Trợ có trách nhiệm trực tiếp với ứng viên trước Phong trào.
 4. Chuẩn bị cho Khóa Cursillo cuối tuần: Việc chuẩn bị cho khoá học bao gồm việc cầu nguyện, làm Palanca, hình thành một ban điều hành khóa học, và cộng đồng trợ tá, các buổi tĩnh huấn (bao gồm hai tuần Tiếp Xúc Cá Nhân và năm tuần Tĩnh Tâm), và chuẩn bị nội dung cũng như vật liệu cần thiết cho khóa học.

Tiền Cursillo là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả mọi Cursillistas. Công tác này cần được sự cộng tác của từng Cursillista và sự tiếp tay, hỗ trợ của cộng đồng Cursillo. Tiền Cursillo bắt đầu sau khi người Tân Cursillista xuống đồi, và kéo dài cho đến hết Ngày Thứ Tư. Tiền Cursillo không phải chỉ hạn hẹp trong vài tháng trước khi bắt đầu Khóa Cursillo, và kết thúc khi mãn khóa, mà là một phần quan trọng trong suốt đời sống Ngày Thứ Tư của mỗi Cursillista.

Khối Tiền Cursillo

Email: khoitien.vietcursillo@gmail.com


Lê Văn Phong
Khối Tiền