Phong Trào Cursillo Là Gì?

 •     Cursillo là một Phong Trào Công Giáo.
 •     Thành hình từ cuối thập niên 1940 tại Mallorca, Tây Ban Nha.
 •     Đã đi vào đời sống đức tin của hằng triệu người Công Giáo khắp nơi trên thế giới.
 •     Danh xưng chánh thức là Cursillo de Cristiandad có nghĩa là khóa học ngắn về Kitô Giáo.

Phong Trào Cursillo đã giúp người Tín Hữu:

 •     Biết đặt Chúa Giê-Su vào trung tâm điểm của đời sống.
 •     Luôn hiểu biết về Thiên Chúa và Giáo Hội.
 •     Khám phá thêm về ơn gọi làm nhân chứng Phúc Âm nơi các môi trường trần thế.


Tham gia Phong Trào Cursillo là:

 •     Để đến với Chúa Ki-Tô;
 •     Để sống trọn vẹn đời sống Ki-Tô hữu nhiệt thành;
 •     Để cùng mang tinh thần Phúc Âm vào cuộc sống;
 •     Để gặp gỡ và nối kết với những người cùng chí hướng

Lời chia sẻ của các quý anh chị Cursillistas

 • “Được lên đây là lời Chúa mời gọi. Ngày đầu tiên đã thấy vui..” Nguyễn Thị Yến.
 • “Ba ngày của khóa học đã mang lại cho tôi biết bao nhiêu là ngạc nhiên và xúc động.” Leo Bùi Chiến.
 • “Tôi cảm nghiệm được tình Chúa và kế hoạch mà Chúa dành cho tôi. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được tình anh em bao bọc thương yêu trong tình Chúa.” Vinh Sơn Bùi Vũ Huy.
 • “Chúa đã ở trong tôi. Tôi đã hiểu Chúa. Tôi biết mình cần phải sống đời sùng đạo, yêu mến Chúa; nhưng còn phải cải đổi bản thân và hành đạo nữa.” Maria Nguyễn Thị Thủy.
 • “Tôi nhận thấy Cursillo là một Phong trào được Chúa chúc lành; nơi đây, anh chị em sống yêu thương, vui tươi, chân thành, không ẩn ý, còn nâng đỡ, chia sẻ với nhau tận tình.” Maria Teresa Lê Chiêu Loan.
 • “I realize that my life has been very selfish. I’ve never learned to live for others until now. I’ve never felt a sense of responsibility as a catholic until now.” Phêrô Huỳnh Kiệt.
 • “Sau ba ngày cầu nguyện và học hỏi, tôi thấy gần gũi Chúa hơn.” Teresa Phạm Minh Quý.
 • “Khiến tôi phải tự hỏi Cursillo là cái gì mà có thể biến đổi con người đến như vậy được. Không ai giải thích cho tôi biết cursillo là gì. Ai cũng chỉ nói: thì đến mà xem, cứ dự một khóa cursillo rồi sẽ biết…Bây giờ thì tôi đã biết.” Andrew Trần Văn Hiền.
 • “Cảm tạ Chúa cho em cơ hội đến đây. Em cảm thấy tim mình đập một nhịp với tim của Chúa. Đây là món quà vô giá Chúa đã ban cho em.” Maria Đào Hạnh Kim.
 • “I came here with a closed heart… I didn’t know whether God was in me or not. Now I know for sure He is in me…” Maria Lê Hồng Thủy.