banner-2.jpg

Trường Lãnh Đạo Cursillo

“Trong khuôn khổ Phong Trào, Trường Lãnh Đạo chủ yếu được xem như một sự thôi thúc của Phúc Âm.  Đó là nơi tụ tập của các Kitô Hữu quyết tâm đáp lại ơn gọi nên Thánh và đang trên đường theo chân và bắt chước vị Thầy độc nhất vô nhị: đó là Chúa Kitô” (Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo – 534)

Thân ái chào toàn thể quý anh chị vào thăm trang nhà của Trường Lãnh Đạo.  Dưới đây là tài liệu căn bản trong cẩm nang Lãnh Đạo chúng ta có thể đọc kỹ để hiểu rõ về Trường Lãnh Đạo sau đó chúng ta sẽ từ từ tham khảo từng phần của Trường Lãnh Đạo, am tường rõ ràng và chia sẻ sự hiểu biết của quý anh chị trong nhóm nhỏ thân hữu và tại trường Lãnh Đạo quý anh chị sẽ hiểu sâu xa hơn về Phong Trào Cursillo

Thưa Quý anh chi,

Một Giáo phận có thể bắt đầu hình thành Phong Trào Cursillo khi giáo phận này có một cơ cấu lãnh đạo Cursillo, gồm những người được chọn để phục vụ Phong Trào như một ơn gọi tông đồ. Vai trò ủy thác cho nhóm người này là họ phải trở thành một cộng đồng phục vụ trong cả ba giai đoạn của Phong trào. Phong trào được khai sinh, hình thành và được thúc đẩy từ chính nhóm lãnh đạo này. 

Phong trào chỉ trở nên tốt khi có nhóm lãnh đạo tốt. Phong trào không thể mang tính chất xác thực và ảnh hưởng nếu nó không được phục vụ bởi một nhóm người muốn thể hiện tính chất xác thực của Phong trào. Trường Lãnh Đạo là một nhóm Kitô hữu, gồm những người tìm kiếm sự ủy thác và liên kết để thúc đẩy việc sống những gì là nền tảng căn bản của người Kitô hữu. Sự đồng lòng thăng tiến và kết hiệp này phải được chuyển về địa hạt của các Nhóm. Họ phải tìm cách hoàn thiện chính họ, phong trào và môi trường mà họ đang sống. “Trong tư thế một cơ cấu điều hành của Phong Trào, Trường Lãnh Đạo là một cộng đồng các tín hữu, hiệp nhất trong bầu khí Hội Nhóm, hằng ngày nỗ lực trở nên ngày một quy kết, ngày một quyết tâm và ngày một hòa hợp, ngõ hầu gia tăng đà tiến bộ nơi mình, nơi Phong Trào và nơi các môi trường công tác thực thi những điều căn bản trong đời sống của một Kitô hữu.”

Trường Lãnh Đạo là sự tập hợp của tất cả các nhà lãnh đạo. Mỗi Kitô hữu (một nhà lãnh đạo trong đời sống) không thể là một nhà lãnh đạo của Kitô giáo, Đây là một ơn gọi cá biệt. Một người không thể là một nhà lãnh đạo chỉ  vì họ tham dự Trường Lãnh Đạo, những người hiện diện trong Trường Lãnh Đạo vì họ là một nhà lãnh đạo của Kitô giáo. Trường làm nổi bật Phong trào Cursillo vì các thành phần lãnh đạo là những người lãnh đạo tự nhiên của Kitô giáo.

Tình Đoàn kết rất cần thiết, do bởi kỹ năng tự nhiên của cá nhân và tinh thần cộng đồng tiềm ẩn trong con người thuộc thành phần lãnh đạo :

·         Kỹ năng tự nhiên của cá nhân:

 • Trưởng Thành về tâm lý năng động hài hòa giữa sự hiểu biết, tâm hồn và ý chí / con người / nhân cách.
 • Tính xác thực – Sự tự do chấp nhận có tính cách cá nhân nơi mỗi người trong Thiên Chúa. Không có chỗ cho thái độ đạo đức giả hoặc những thái độ khác.
 • Chân thực – sự hợp nhất và sự liên tục của đời sống. Một niềm tin vững chắc không thay đổi.
 • Khả năng kinh ngạc  – là khả năng nhìn thấy sự biểu hiện siêu việt ở từng sự việc và nơi mỗi con người, làm chứng cho sự mầu nhiệm của mỗi  việc và  mỗi người, luôn tìm kiếm sự viên mãn trên tất cả những gì hiện hữu.

·         Quan điểm mang tính cộng đồng Khả năng chấp nhận tình bằng hữu.

 • Thái độ – đóng góp kịp thời và hiệu quả, đây là những tài năng đào tạo nên  người lãnh đạo. Tất cả được soi dẫn bởi:

·         Khiêm nhu

·         Công bằng

·         Tin, Cậy, Mến 

Được thực hiện qua những phương tiện sau đây:

 • Hội Nhóm “thường xuyên” (với bất kỳ danh xưng nào: tình bạn, thường xuyên, thông thường, v…v…)

Đặt trên nền tảng tình bạn, trong đó sẽ không có sự kiểm soát hoặc nhồi sọ đạo lý bên ngoài Trường Lãnh Đạo.

 • Tham dự Ultreya

Là thành phần lãnh đạo, chứ không phải giám đốc hay điều hợp viên, nhưng là những đầy tớ phục vụ, như vậy Trường Lãnh Đạo cũng là đầy tớ phục vụ buổi Ultreya, giống như nhóm trợ tá phục vụ khóa Cursillo vậy, nhờ đó chu toàn bổn phận của người lãnh đạo trong Hội Ultreya

 • Với một thái độ tích cực, cởi mở và năng động, sẵn sàng mở lòng để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa.
 • Một lòng kính sợ Cursillo: kính sợ Thiên Chúa – sợ để có thể sống theo chân lý mà mình đã tuyên xưng;
 • sợ trở thành chướng ngại hơn là máng dẫn ân sủng;
 • rất mực tôn trọng người khác;
 • bảo toàn tính cách chân thực của Palanca thiêng liêng
 • và có ý thức chuẩn bị cho đời sống tông đồ.

Với thái độ và Kỹ năng sẵn có của những người lãnh đạo, Trường Lãnh Đạo có mục đích:       

1.     Phối hợp những người lãnh đạo thành trục điểm;

2.     Làm cân bằng các phần quan trọng khác nhau;   

3.     Trao cho mọi người sự hiệp nhất sâu sắc và chân thành.   

4.     Phát huy và bảo đảm tính cách chân thực và toàn vẹn của Phong trào Cursillo trong cả ba giai đoạn (Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo).

5.     Nâng đỡ và tạo điều kiện cho tiến trình Tiền Cursillo hướng tới Hậu Cursillo qua Khóa Cursillo 3-ngày, và hướng dẫn những người đã sống một Khóa Cursillo tiếp tục hăng say trong tiến trình hoán cải liên tục;    

6.     Thiết lập chức năng và hoạt động nơi các Nhóm và trong chính Trường Lãnh Đạo về việc mở rộng những tư tưởng cơ bản làm cho tập thể của Trường linh hoạt nhưng không hề điều khiển hay sử dụng quyền lực áp đặt họ.

Bởi vậy, Trường Lãnh Đạo được thiết lập để là một cái gì đó – một cộng đồng phục vụ các cursillistas, phục vụ Cộng Đồng Cursillo. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng Trường là để đáp ứng cho cộng đồng Cursillo (các Ultreyas), và để là những đội ngũ Trợ Tá phục vụ cho Khóa cuối tuần Cursillo.

Trường là một Hội Nhóm của các nhà lãnh đạo. Lý tưởng nhất, nhóm này nên gặp gỡ hàng tuần để trở thành một cộng đồng Kitô hữu sống động. Các thành viên của Trường, với sự thánh thiện và phong cách sống đời sống tông đồ của họ, được tuyển chọn ra từ các Ultreya.

Vả lại, chính các nhà lãnh đạo của Trường phải:

1.     Sống và hiểu được phương pháp để họ có thể phục vụ và bảo vệ nó;

2.     Đang tiến bộ trong tình trạng hoán cải;

3.     Nâng cao kiến thức và kinh nghiệm thực hành mục đích và phương pháp của Cursillo hầu có thể gặt hái được tâm thức Cursillo để chuyển giao nó tới người khác;

4.     Đào sâu kiến thức về kỹ thuật, phương pháp Cursillo và áp dụng nó, đặc biệt là việc tiếp xúc cá nhân.

5.     Biết và sống theo các rollos của Khóa Cursillo cuối tuần;

6.     Phát triển ý thức để trở thành những người lãnh đạo mang tâm thức Giáo Hội

7.     Khôi phục sức sống mới và tăng cường sinh lực cho Tiền cursillo, Khóa Cursillo, Ultreya và Văn Phòng Điều Hành.

Khả năng lãnh đạo của Kitô hữu là công việc của Chúa Thánh Linh, nó đòi hỏi một năng khiếu nhận thức để đặt vào vị trí phục vụ Giáo hội. Mặc dầu tất cả các cursillistas được gọi để là những người lãnh đạo trong môi trường của họ, nhưng chỉ có một số ít trong những người này được gọi để là những người lãnh đạo trong chính Phong trào Cursillo. Vì là việc tông đồ, những người này khi lãnh nhận vai trò của họ trong Trường thì họ phải dâng hiến tất cả thời giờ dành được cho Phong trào.

Trường chính nó là Trường thuộc về tâm linh, đảo luyện và là một cộng đồng Kitô hữu. Tất cả những cá nhân tham dự không chỉ giới hạn là một cộng đồng Hội Nhóm của riêng họ, nhưng cùng nhau thiết lập một cộng đồng Kitô hữu sinh động nhằm phục vụ toàn thể Phong Trào. Họ phải là người lãnh đạo trong cả ba giai đoạn của Phong Trào.

Trường cần cung cấp cho chính các thành viên các thông tin và tài liệu cần thiết về tâm linh, phương pháp học, tín lý và tâm tưởng Cursillo cùng với một chương trình đào luyện. Trường cũng cần cung cấp các yếu tố cần thiết để làm tăng tiến Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. Trường lãnh đạo có thể chia ra sáu (6) phần chủ yếu mà nó cần được đặt cố định cho Trường.

1.     Sự cầu nguyện – Mỗi buổi họp của Trường phải bắt đầu và chấm dứt bằng cầu nguyện. Nó được khuyên nhủ rằng kinh nguyện (ở phần cuối chương) của những người lãnh đạo phải được dùng cho mỗi buổi họp và nên bế mạc với việc viếng Thánh Thể.

2.     Hội Nhóm Lãnh Đạo – Thể thức Hội Nhóm Lãnh Đạo thì khác với thể thức của một buổi Hội Nhóm Thân Hữu thông thường. Hội Nhóm Lãnh Đạo thách đố tới mỗi cá nhân việc cân nhắc và đánh giá những hành động hàng ngày của mình cũng như những hành động này quan hệ đến sự thăng tiến của Phong Trào như thế nào. 

3.     Phần trình bày tín lý – phần này dành cho linh mục, thầy sáu hoặc tu sĩ có lời khấn. Mục đích của công việc này là nhằm giúp cho những người lãnh đạo Phong trào thông suốt những vấn đề liên quan đến Giáo hội. Tài liệu trình bày có thể là: các Thông Điệp, những văn kiện của Hàng Giáo Phẩm, luyện tập sự thánh thiện, những đoạn trích trong giáo lý Công giáo, những tài liệu thuộc Công Đồng Vatican II, cùng nhiều tài liệu khác mà nó nêu lên tính xác thực Phong trào Cursillo là Phong trào của Giáo hội Công Giáo. 

4.     Phần trình bày về kỹ thuật – phần này dành cho giáo dân. Mục đích của phần trình bày này nhằm giúp cho những người lãnh đạo Phong trào thông suốt tất cả những gì liên hệ đến Phương Pháp, Kỹ Thuật và Mục Đích của Cursillo. Tài liệu gồm tất cả những văn phẩm thuộc văn phòng Cursillo Quốc Gia Hoa Kỳ. 

5.     Hoạt động của các Khối – trong sinh hoạt hàng tuần của Trường Lãnh Đạo, thời gian phải được dành cho công việc của ba Khối – Tiền, Khóa Ba Ngày và Hậu Cursillo. Rất quan trọng để mỗi Khối có sự hội họp, vận hành như một phần nguyên vẹn của toàn bộ phương sách. Không được quyền dành ưu tiên cho bất cứ một Khối nào. Cũng như không được phép để cho một Khối nào thiếu sự nghiên cứu trọn vẹn hơn các Khối khác. Phải hiểu một cách cặn kẽ rằng Phong trào hàm chứa cả ba giai đoạn quan trọng bằng nhau. Khi làm tổn thương đến bất cứ giai đoạn nào thì đều phương hại đến toàn thể Phong trào. 

6.     Tường trình của các Khối và Thông báo – đây là cơ hội cho những người lãnh đạo của mỗi Khối báo cáo và tường trình tới toàn Trường về những công việc đã hoàn thành và những việc đang nhắm tới trong Khối của họ. 

Sự báo cáo được thực hiện để giúp các thành viên nhận thức rõ lãnh vực hoạt động của Phong Trào địa phương, Miền và Quốc Gia. 

“Phong trào Cursillo chỉ có thể lớn mạnh trong tâm tưởng Cursillo và duy trì được tâm tưởng này khi nào tại trung tâm điểm có một nhóm người cốt cán hoạt động. Những người này phải sở đắc tâm tưởng Cursillo, thực sự sống và truyền đạt tâm tưởng này cách nào cho hợp lý và cố sức gây ảnh hưởng đến người khác. Họ phải hoạt động trên mức độ thông thường, chứ không phải chỉ am tường và giải thích được tâm tưởng Cursillo mà thôi. Họ phải là những người thực sự sống tâm tưởng Cursillo như một phần trọng yếu trong đời sống, hầu có thể trở thành men trong nhóm và gây hứng khởi cho những người khác.” 

Vì lý do trên, Trường phải được cấu trúc trong một thể  thức để nó có thể là một cộng đồng của những người cùng nhau chia sẻ viễn ảnh của Phong trào, những mục đích chung, sự gắng sức hỗ tương trong công việc và lòng ham muốn sự thánh thiện. Trường phải nuôi dưỡng những người lãnh đạo cho Phong trào, những người bày tỏ ý nghĩa ơn gọi đối với Giáo hội trong việc phục vụ những anh chị em cursillistas cùng việc Phúc âm hoá của họ. 

“Việc tông đồ chỉ đạt tới kết quả mỹ mãn nhờ việc huấn luyện đầy đủ và chuyên biệt. Sở dĩ đòi hỏi phải được huấn luyện chu đáo như thế không những vì người giáo dân phải tiến bộ liên tục về đời sống thiêng liêng và về giáo lý, mà họ còn phải thích nghi trong khi hoạt động với những hoàn cảnh khác biệt tuỳ theo thực tại, nhân sự cũng như tùy theo nhiệm vụ. Việc huấn luyện này phải dựa trên nền tảng đã được Thánh Công Đồng đề xướng và công bố trong nhiều văn kiện khác nhau. Ngoài việc huấn luyện chung cho mọi tín hữu, còn phải có thêm lớp huấn luyện chuyên biệt cho một vài đoàn thể tông đồ có nhiều đoàn viên và hoàn cảnh khác nhau.” (Vaticano II No.28)

Có một số công tác tông đồ đòi hỏi một sự tổ chức rất đặc biệt: 

A.   Khi việc tông đồ là một việc của sự hiểu biết về Kinh Thánh và những vị thánh, người giáo dân phải được đào luyện một cách đặc biệt để bắt chuyện với người khác, để bày tỏ những thông điệp của Đức Kitô tới tất cả những người tin và những người không tin. Trong thời đại của chúng ta, sự biến đổi của chủ nghĩa vật chất thì phóng túng ở tất cả mọi nơi (ngay cả giữa những người công giáo), người giáo dân không chỉ cần học giáo lý một cách cẩn thận hơn mà còn phải cung cấp những thực chứng của một đời sống theo Phúc âm trong việc đi ngược với mọi thể thức của chủ nghĩa vật chất. Đây là điểm chính hàm chứa sự thật đặc biệt và nó thường là đối tượng của những cuộc tranh luận, 

B.    Sự kính trọng đối với việc canh tân của người Kitô hữu trong mọi tầng lớp thuộc về trần thế, người giáo dân sẽ được chỉ bảo trong ý nghĩa giá trị thật sự của những gì thuộc về thế tục của chính họ và những quan hệ của họ đối với tha nhân. Họ cũng được huấn luyện trong việc sử dụng và giữ gìn đúng cách những gì đã được khởi sự, luôn luôn hân hoan đối với mọi điều tốt lành liên quan tới những căn nguyên chính thuộc về luân lý và những dạy dỗ về lãnh vực xã hội của Giáo hội. Người giáo dân trên hết là đặt sự học hỏi về những căn nguyên chính yếu và chung kết của phần tín lý thuộc về xã hội. Nhờ vậy mà họ có khả năng dẫn giải từng phần tới những điểm thuộc về tín lý và sự áp dụng chính xác dựa trên những căn nguyên và kết cuộc cho những trường hợp riêng tư. 

C.    Việc từ thiện và lòng bác ái hầu như là những minh chứng của đời sống Kitô hữu, những tổ chức tông đồ cũng đưa tới việc thực thi những điều này với tràn đầy niềm tin. Khi còn thơ ấu, có thể chúng ta đã được học hỏi về lòng trắc ẩn đối với anh chị em mình và rộng lượng trong sự giúp đỡ khi họ thật sự cần thiết. 

CHƯƠNG TRÌNH MẪU CHO BUỔI HỌP CỦA TRƯỜNG LÃNH ĐẠO 

7:00pm – Chầu Thánh Thể/Cầu nguyện khai mạc và Hội Nhóm Lãnh Đạo 

7:30pm – Phần tín lý và thảo luận 

8:00pm – Nghỉ giải lao

8:10pm – Phần kỹ thuật và thảo luận 

8:25pm – Họp Khối              

8:40pm – Các Khối báo cáo và tường trình

9:00pm – Cầu nguyện Kết thúc     

·         KINH NGUYỆN CỦA TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

“Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng Phong Trào của chúng con cần chiều sâu hơn là vẻ hào nhoáng bề ngoài. Xin cho chúng con nhận biết rằng những chương trình màu mè không nhất thiết mang lại thành công. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hy sinh chính mình để có thể hiến dâng mọi sự vì Chúa: thời giờ, khả năng. sức khỏe và ngay cả mạng sống của chúng con khi cần thiết. Xin giúp chúng con can đảm trong mọi sáng kiến. Khôn ngoan khi chọn lựa những phương tiện tốt, và quyết tâm để báo đảm cho sự thắng lợi, mặc dầu có thể gặp thất bại. 

Xin loại khỏi chúng con tính ganh đua, tự ái, hành vi thiếu tế nhị, tính tự cao tự đại và bất cứ những gì làm cho chúng con xa cách Chúa, gây chia rẽ hoặc làm nản lòng người khác. 

Xin Chúa giúp chúng con đối xử với nhau bằng tình bác ái siêu việt trọn vẹn, tương thân tương kính, để mỗi người chúng con biết ưu tiên tìm kiếm những công tác hèn mọn nhất, và vui mừng trước những việc làm tốt đẹp của người khác. Xin cho chúng con biết liên kết trong mục tiêu chung, để quy hướng về một tinh thần duy nhất, đó là tinh thần của Chúa Giêsu. Nhờ tinh thần này, chúng con thấy được sự tốt lành của Thiên Chúa khắc ghi trên gương mặt chúng con, cảm nghiệm được những âm điệu nồng ấm trong lời nói của chúng con, và nhìn ra trong cuộc sống chúng con một ý nghĩa trổi vượt trên thế gian, biểu lộ cho thấy Chúa đang hiện diện giữa chúng con. A men”

Lạy Mẹ Guadalupe, Quan Thầy Mỹ Châu 

– cầu cho chúng con,

Lạy Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Cursillo 

– Cầu cho chúng con.

Trường Lãnh Đạo mong quý anh chị học hỏi và tìm hiểu phong trào Cursillo một cách tường tận và chúng ta cùng nhau chia sẻ trong Trường Lãnh Đạo giúp nhau thăng tiến và hoán cải liên tục trở nên chứng nhân sống động của Thầy Chí Thánh đem Tin Mừng của Thầy đến với mọi người khắp mọi nơi.

Xin mời đến với Trường Lãnh Đạo mỗi thứ Năm tuần thứ hai và tuần thứ tư mỗi tháng tại Trung Tâm Công Giáo từ 7-9pm.

Chân thành cảm ơn.  Mong gặp nhau tại Trường Lãnh Đạo.

De Colores,

Trường Lãnh Đạo.

 

TRÍCH: CẨM NANG LÃNH ĐẠO CURSILLO

Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo

 • Thời Gian:
  Thứ Năm, tuần thứ 2 và tuần thứ 4 mỗi tháng từ 6:30 PM đến 9:00 PM

 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  Trung Tâm Công Giao
  1538 N. Century Blvd. Santa Ana, CA 92703

 • Trưởng Trường Lãnh Đạo:
  Maria Nguyễn Thị LongMaria Nguyễn Thị Long
Trường Lãnh Đạo