pexels-markus-spiske-6879095
Đại Ultreya Tháng 01/2024
Đại Ultreya Tháng 12/2023
Cursillo-Tỉnh tâm Mùa Vọng 2023 – Dòng Xitô

Đại Ultreya Tháng 11/2023

Đêm Ca Nguyện – 3/16/2024

Cursillo Picnic 2023

PT Khóa 692 & Khóa 693

PT Đón Khóa Sinh 692 & 693

Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập PT Cursillo 08 2022

PT Picnic 07-2019

Cursillo Picnic 2023

Đêm Ca Nguyện Mùa Chay 2023.
Chủ Đề “Trở Về Bên Chúa”

Khối Tiền Chuẩn Bị Khoá Cursillo 2023

Sinh Hoạt Liên Nhóm Orange, Tháng 3