Cảm nhận được tình bạn trong nhóm! -Vương Hữu Lễ , LN St.  Columban 

Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mc 13,13)

Thưa các anh chị, chủ đề của tháng 9 này là “Sống Kiên Trung Đặc Sủng Cursillo”.

Tôi xin chia sẻ đôi điều cảm nghiệm và trải nghiệm của tôi về đặc sủng này.

Đặc Sủng Cursillo là gì?

Thưa các anh chị để hiểu Đặc sủng Cursillo là gì? Thiết tưởng tôi cũng xin ôn lại đôi điều về  Ân Sủng, Ơn Thường Sủng và Ơn Hiện Sủng đã được học trong khóa 3 ngày.

I.- Nhắc lại một vài ý niệm về ân sủng:

Ân sủng, là “một sự trợ giúp nhưng không mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Ngài: trở thành con cái Thiên Chúa, làm nghĩa tử, tham dự vào bản tính Thiên Chúa, và vào sự sống muôn đời.” (GLCG 1996)

Ân sủng được chia thành hai loại: ơn thường sủng (ơn Thánh Hóa) và ơn hiện sủng (Ơn Trợ giúp)

  • Ơn thường sủng là trạng thái trường tồn để sống và hành động theo lời kêu gọi của Thiên Chúa.

Ví dụ bí tích thanh tẩy, Bí tích Hòa giải, Bí tích xức Dầu, ăn năn tội cách trọn là  những ân sủng giúp ta trở nên hoặc trở lại làm con cái Chúa. Khi phạm tội trọng, ơn thường sủng bị mất, phải nhờ Bí Tích Hòa Giải để nhận lại ơn thường sủng.

  • Ơn hiện sủng là những can thiệp của Thiên Chúa, hoặc vào lúc khởi đầu cuộc hối cải, hoặc trong tiến trình của công cuộc thánh hoá.” (GLCG 2000)

Ví dụ Chúa ban cho ta những ơn đặc biệt để ta thực hiện các nhân đức, các việc rao giảng Tin Mừng…

  • Đặc sủng là gì? Và đặc tính của đặc sủng:

Đặc sủng là những ân huệ đặc biệt của Chúa Thánh Thần được ban tặng:

 – cho một người hay một số người vì lợi ích chung của con người, (không phải lợi ích riêng của người được ơn đặc sủng), ví dụ ơn đặc sủng cho một vị sáng lập dòng tu. Một phong trào Công Giáo Tiến hành. . .

– vì những nhu cầu của thế giới

– để xây dựng Hội thánh.

– Chỉ có Huấn quyền của Hội thánh mới có thẩm quyền nhận định các đặc sủng.

II.- Đặc Sủng Cursillo

Vài hàng về ông Eduardo Bonnin, người đón nhận Đặc sủng Cursillo

Ông Eduardo Bonnin sinh ngày 4-5-1917, mất ngày 6-2-2008, thọ 91 tuổi. Ông được sinh ra giữa cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914-1918, lớn lên trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1936 – 1939 giữa phe quốc gia và phe xã hội chủ nghĩa, và trưởng thành trong chiến tranh thế giới lần thứ hai 1939-1945. Ông đã từng ở trong quân ngũ và chứng kiến cảnh tàn phá của chiến tranh làm cho nhiều người xa rời Thiên Chúa, nhất là những người bạn thanh niên của ông. Ông thao thức và cầu nguyện tìm cách giúp đỡ những thanh niên thời ông trở về với Thiên Chúa.

Được soi sáng bởi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Pio XII công bố tại Roma ngày 6-2-1940, trong đó ngài kêu gọi các thành phần lãnh đạo trong Giáo Hội nỗ lực tìm cách đưa những người đang xa rời Chúa trở về Giáo Hội. Ông Bonnin thực hiện một cuộc nghiên cứu gọi là Nghiên Cứu Môi Trường. Qua cuộc nghiên cứu này ông được đặc sủng nhận ra:

“Một tin vui tuyệt vời, đó là Thiên Chúa, trong Chúa Giesu Kitô, yêu thương chúng ta.

 Tin vui đó được truyền đạt đến tất cả mọi người bằng phương tiện tốt nhất, đó là tình bạn.

 Mỗi người nam hay nữ đều có khả năng: xác tín, kiên quyết, và chung thủy.” (Sách Cẩm năng Lãnh Đạo 2012, tr 30-31)

Qua đặc sủng này ông đưa ra một phương pháp gọi là phương pháp Cursillo: Nghĩa là khóa học hỏi kitô giáo với 3 giai đoạn:

1.- Tiền cursillo:

Nghiên Cứu Môi Trường tìm những người có khả năng lãnh đạo để chuyển hóa môi trường theo tinh thần Phúc Âm và tìm khóa sinh tham dự khóa 3 ngày.

2.- Khóa ba ngày:

Đưa khóa sinh đi vào cuộc hoán cải và học hỏi với 3 cuộc gặp gỡ: gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, gặp gỡ tha nhân.

3.- Hậu cursillo:

Sống ngày thứ tư, kéo dài cảm nghiệm cuộc hoán cải từ khóa ba ngày, sống chứng nhân kitô hữu giữa môi trường sống là gia đình, sở làm, và xã hội. Tiếp tục sống tình bạn với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể và với tha nhân bằng cách kết bạn, là bạn và đưa bạn về với Chúa qua hội nhóm nhỏ và các ultreya. Với phương châm: một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em. Qua các phương tiện: Sùng Đạo, Học Đạo, Hành Đạo.

Chính ông xác nhận đặc sủng này trong Đại Hội Ultreya thế giới tại Roma năm 2000, ông nói: “Tôi thật xúc động và biết ơn, vì những ý tưởng đã thấm nhập vào tâm hồn tôi, đã không là một ảo ảnh, không là ước vọng tưởng tượng của tuổi mới lớn, mà là một chương trình của Chúa Thánh Linh. Đó là Đặc Sủng, một món quà, Chúa ban tặng.”

III.- Tôi đã sống đặc sủng Cursillo như thế nào?

Sống Đặc sủng Cursillo là kiên trì với việc Sùng đạo, Học đạo, Hành đạo, Hội Nhóm, và Ultreya bằng cách kéo dài những cảm nhận từ khóa ba ngày.

1.- Sống đặc sủng tình bạn qua nhóm nhỏ

Thưa các anh chị, kể từ khi gia nhập nhóm nhỏ Cecilia của liên nhóm Saint Columban, tôi cảm nhận được tình bạn các anh chị trong nhóm dành cho tôi. Các anh chị đã giúp đỡ và hướng dẫn cho tôi hội nhập với tinh thần Cursillo mà tôi đã trở nên xa lạ sau nhiều năm xa rời phong trào. Ngược lại, cảm kích trước chân tình của các anh chị tôi đã tích cực đáp trả tình yêu của các anh chị dành cho tôi bằng cách đóng góp khả năng và thiện chí của tôi trong nhóm nhỏ mỗi khi nhóm giao nhiệm vụ cho tôi, dần dần tôi trở nên người hướng dẫn các anh chị trong việc học hỏi về phong trào mà tôi thâu nhận được từ Trường Lãnh Đạo cũng như sự hiểu biết về Kinh Thánh từ lớp Kinh Thánh do cha linh hướng Nguyễn Thái tổ chức. Gợi ý và nhắc nhở những việc có thể làm trong cuộc sống hằng ngày. Những bài chia sẻ hằng ngày của tôi đã được các anh chị trong nhóm đón nhận tích cực, và một số các anh chị đã chia sẻ lại cho các bạn hữu trong môi trường sống của họ. Điều đó đã đánh động tinh thần tôi và tôi ý thức trách nhiệm của mình mà tích cực học hỏi hơn nữa để chia sẻ cùng các anh chị.

2,- Sống đặc sủng Cursillo với phong trào:

Ý thức được ULTREYA là một cộng đồng thuộc Giáo Hội quy tụ lại với nhau, với mục đích trở nên một cộng đồng truyền giáo: Sẽ không có ultreya, nếu không có các nhóm nhỏ, và nếu các nhóm nhỏ không đem đến ultreya những chứng nhân sống của mình trong cuộc sống làm dậy men phúc âm trong môi trường hằng ngày của các Cursillistas, thì ultreya cũng mất ý nghĩa hay xa rời mục đích và chệch hướng đi của phong trào. Tôi thường xuyên đến với các ultreya liên nhóm hay ultreya giáo phận để học hỏi từ những kinh nghiệm sống phúc âm của các bạn hữu đồng thời cũng chia sẻ với các bạn những gì mà tôi đã sống. Sùng Đạo, Học Đạo, Hành Đạo.

Có một lần tôi đã bị xúc động tại Trường Lãnh Đạo, khi một chị chia sẻ chị đã khóc khi cảm nhận được tình thương của Chúa Giêsu qua nghi thức truyền phép Thánh Thể trong Thánh Lễ. Và khi chia sẻ chị cũng đã khóc!

Một lần khác khi nghe bài giảng của Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa về bí tích Thánh Thể, Giáo Triều Roma trong mùa chay năm 2022 vừa qua, tôi cũng được đánh động mạnh khi ngài nói:  “Đối với những ai tiến lên lãnh nhận Thánh Thể, Chúa Giêsu lặp lại điều mà thánh Augustinô đã nghe chính Người nói: “Không phải ngươi sẽ đồng hóa Ta thành ngươi, nhưng chính Ta sẽ đồng hóa ngươi thành Ta”. . .   và “ Trước đó rất lâu, thánh Lêô Cả cũng đã viết: “Việc chúng ta tham dự vào Mình và Máu Chúa Kitô, không nhằm điều gì khác hơn là làm cho chúng ta trở thành Đấng mà chúng ta đã ăn”” (Bài giảng thư 3: Hiệp Lễ)

Như vậy mỗi khi tôi rước Mình Thánh Chúa vào lòng thì chính Chúa biến đổi tôi thành Chúa, tôi trở nên một Kitô khác. Nên mỗi lần rước Mình Thánh Chúa, tôi cầu xin Chúa ban sức mạnh của Chúa cho tôi để tôi có sức chống lại sự cám dỗ của ma quỷ, để tôi có nhiệt tình loan báo Tin Mừng như Chúa. Tôi chia sẻ điều này trong sinh hoạt và một bạn đã chia sẻ ngược với tôi anh cũng bị xúc động đến lạnh người khi anh rước Mình Thánh Chúa.

3.- Sống tinh thần Cursillo với bạn bè ngoài phong trào.

Thưa các anh chị, sống đặc sủng Cursillo không chỉ sống với phong trào mà còn phải thấm nhuần tinh thần Phúc âm trong môi trường sống của mình. Tôi cũng đã và vẫn đang thực hiện cảm nghiệm của tôi trong việc học hỏi Kinh Thánh và hằng ngày chia sẻ với anh chị em trong thân tộc của tôi, và cũng được họ đón nhận tích cực, đồng thời cũng có người đem chia sẻ lại những điều tôi đã chia sẻ cho người khác làm cho Lời Chúa được lan rộng ra.

Những việc bác ái thì chúng ta, ai cũng làm, riêng tôi, tôi ý thức việc bác ái là một hành động Tông đồ, khi thực hiện các việc bác ái tôi thường ý thức đó là việc tôi đem Chúa đến với họ. Tôi tham gia một nhóm anh chị em đóng góp tiền làm học bổng giúp cho các em nghèo ở Việt nam để các em có cơ hội tiến thân với mục đích giúp các em trở thành những công dân tốt cho xã hội, những tông đồ nhiệt thành cho Chúa sau này. Tạ ơn Chúa, đến nay cũng đã có nhiều em tốt nghiệp đại học, đi làm và các em trở lại thực hiện các công tác truyền giáo như chính các em đã được thụ hưởng.

Thưa các anh chị, được trở thành một Cursillista là một đặc ân đón nhận đặc sủng phong trào mà ông Bonnin đã truyền lại. Ý thức rằng tôi được Thiên Chúa yêu thương và được chính những người bạn mà Chúa đã ban cho tôi qua phong trào Cursillo yêu thương, tôi nguyện sẽ trung thành với Chúa và chung thủy với các bạn qua phong trào Cursillo.

Ultreya!

Declores!