Uncategorized

Một Thoáng Yêu Thương – Trịnh Gia Vỹ

08/01/2022   Dắt dìu con đi, đi bên Ngài nào có sợ chi….Giông tố giăng đầy có Ngài con chẳng lo gì… Tình Ngài dìu dắt con bước trên nẻo ngay với vượt qua mọi đố kỵ…. Dù qua thung lũng hay hố sâu hiểm nguy…Con vẫn vui sướng khi tựa nương bên Ngài….Dắt dìu […]

Một Thoáng Yêu Thương – Trịnh Gia Vỹ Read More »