Uncategorized

Một Thoáng Yêu Thương – Trịnh Gia Vỹ

08/01/2022   Dắt dìu con đi, đi bên Ngài nào có sợ chi….Giông tố giăng đầy có Ngài con chẳng lo gì… Tình Ngài dìu dắt con bước trên nẻo ngay với vượt qua mọi đố kỵ…. Dù qua thung lũng hay hố sâu hiểm nguy…Con vẫn vui sướng khi tựa nương bên Ngài….Dắt dìu …

Một Thoáng Yêu Thương – Trịnh Gia Vỹ Read More »

Ý Nghĩa Chủ Đề, Hình Bìa Kỷ Yếu Và Banner

HÀNH TRÌNH – VỀ NGUỒN: Vị Sáng Lập Phong Trào  Cursillo ông Eduardo Bonnín Aguiló   Cảm ơn và ghi nhớ ơn vị sáng lập phong trào ông Eduardo Bonnín Aguiló, ông đã luôn khuyến kích chúng ta học hỏi không ngừng về những ơn Chúa ban; đó là Đặc Sủng Nền Tảng Cursillo. Vì …

Ý Nghĩa Chủ Đề, Hình Bìa Kỷ Yếu Và Banner Read More »