CDSH 2022

Khoá Thăng Tiến Lãnh Đạo, Phó Tế Phaolô – Maria Đức Tuấn

(Ngày 28 và 29 tháng 8, năm 2021) Cùng Mẹ Maria, người Cursillista bước đi với Thần Khí Trích thơ Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Galata (6:1-11) 1 Hỡi anh em, ví thử có ai mắc phải tội nào, thì anh em, những người được thần khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà […]

Khoá Thăng Tiến Lãnh Đạo, Phó Tế Phaolô – Maria Đức Tuấn Read More »

Sống Kiên Trung Đặc Sủng Cursillo – Vũ Lộc

Trong buổi Đại Ultreya mừng kỷ niệm 40 năm thành lập PT Cursillo vào ngày 21-8 vừa qua, PT chọn chủ đề “Hành Trình Về Nguồn”. Trong tháng 9 này, PT lại chọn đề tài sinh họat là “Sống Kiên Trung Đặc Sủng Cursillo”. Theo ý tôi hiểu, PT muốn nhắc nhở những người Cursillista

Sống Kiên Trung Đặc Sủng Cursillo – Vũ Lộc Read More »