Khối Tiền Cursillo

C
c

Thông Báo
  • Danh Sách Khóa Sinh #709/#710 2024
  • * Xin vui lòng chỉ dùng danh sách này cho mục đích cầu nguyện và làm Palanca cho các khóa sinh khóa Cursillo 709 và 710.


  • Danh Sách Trợ Tá Khóa Nam & Nữ #709/#710 2024

June 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
  • Đại Ultreya
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Đại Ultreya Tháng 6 2024

PT Khóa 709 & 710

Đại Ultreya Tháng 4 2024

Đại Ultreya Tháng 3 2024

Đêm Ca Nguyện Tháng 3 2024

Đại Ultreya Tháng 02/2024

Đại Ultreya Tháng 01/2024

Đại Ultreya Tháng 12/2023

08/01/2022 Dắt dìu con đi, đi bên Ngài nào có sợ chi….Giông tố giăng đầy có Ngài con chẳng lo gì…Tình Ngài dìu dắt con bước trên nẻo ngay với vượt qua mọi đố kỵ…. Dù qua thung lũng hay hố sâu hiểm nguy…Con vẫn vui sướng khi tựa nương bên Ngài….Dắt dìu con đi! Đời sống
Read More

­­Sống Trung Kiên Đặc Sủng CursilloBài chia xẻ trong Ultreya LN AnaheimNgày 11 tháng 9 /2022Gertrude Nguyễn Hồng TúThân mến chào tất cả quý anh chị. Tôi tên là Gertrude Nguyễn Hồng Tú, có gia đình và một cháu trai. Tôi tham dự Khoá Ba Ngày ở San Jose năm 1993. Tính cho tới bây
Read More