Khối Tiền Cursillo

C
c

Thông Báo

June 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
  • Họp Trợ Tá Đúc Kết 2 Khóa
9
10
11
12
13
14
15
  • Họp Ban Tiền-Cursillo
16
17
18
  • Đại Ultreya
19
20
21
22
  • Trường Lãnh Đạo
23
24
25
26
27
28
29
  • Họp VPĐH và BĐH các Liên Nhóm
30

Đêm Ca Nguyện Mùa Chay 2023.
Chủ Đề “Trở Về Bên Chúa”

Khối Tiền Chuẩn Bị Khoá Cursillo 2023
Sinh Hoạt Liên Nhóm Orange, Tháng 3

08/01/2022 Dắt dìu con đi, đi bên Ngài nào có sợ chi….Giông tố giăng đầy có Ngài con chẳng lo gì…Tình Ngài dìu dắt con bước trên nẻo ngay với vượt qua mọi đố kỵ…. Dù qua thung lũng hay hố sâu hiểm nguy…Con vẫn vui sướng khi tựa nương bên Ngài….Dắt dìu con đi! Đời sống
Read More

­­Sống Trung Kiên Đặc Sủng CursilloBài chia xẻ trong Ultreya LN AnaheimNgày 11 tháng 9 /2022Gertrude Nguyễn Hồng TúThân mến chào tất cả quý anh chị. Tôi tên là Gertrude Nguyễn Hồng Tú, có gia đình và một cháu trai. Tôi tham dự Khoá Ba Ngày ở San Jose năm 1993. Tính cho tới bây
Read More