Khối Tiền Cursillo

C
c

Thông Báo
  • Ultreya và nhóm nhỏ

December 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
  • Trường Lãnh Đạo
15
16
17
  • Đại Ultreya
18
19
20
21
  • Họp VPĐH và BĐH các Liên Nhóm
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

08/01/2022 Dắt dìu con đi, đi bên Ngài nào có sợ chi….Giông tố giăng đầy có Ngài con chẳng lo gì…Tình Ngài dìu dắt con bước trên nẻo ngay với vượt qua mọi đố kỵ…. Dù qua thung lũng hay hố sâu hiểm nguy…Con vẫn vui sướng khi tựa nương bên Ngài….Dắt dìu con đi! Đời sống
Read More

­­Sống Trung Kiên Đặc Sủng CursilloBài chia xẻ trong Ultreya LN AnaheimNgày 11 tháng 9 /2022Gertrude Nguyễn Hồng TúThân mến chào tất cả quý anh chị. Tôi tên là Gertrude Nguyễn Hồng Tú, có gia đình và một cháu trai. Tôi tham dự Khoá Ba Ngày ở San Jose năm 1993. Tính cho tới bây
Read More

Cursillo Picnic 2023